Metal Malzemeler – Demir (Fe)

Metal Malzemeler - Demir

 

Demir

Demir esasen kimyasal bir elementtir (periyodik tablodaki yeri VIII B grubu) ama doğada nadiren elementel (serbest) halde bulunur. Doğada rastlanan serbest demir kütleleri meteorlardan kaynaklanır. Yerkabuğunda alüminyumdan sonra en bol bulunan ikinci metaldir. Yerkabuğunun % 5’ini oluşturur. Dünyanın çekirdeğinin başlıca bileşeninin demir olduğu sanılır. Demir metali cevherlerden elde edilir, bunun için cevherdeki safsızlıklaın kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılmaları gerekir. Demir, tüm metaller içinde en çok kullanılan türdür ve tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça %95’ini oluşturur.

Kuru havada yapısal ve kimyasal olarak kararlıdır, ancak nemli havada kolayca oksitlenir. Oksitlenme yoluyla demir üzerinde pas katmanı oluşur. Paslanmayı önlemek için demir ya havadan etkilenmeyen krom, nikel, çinko gibi metallerle ve emayeyle kaplanır ya da boyanır. Ticari demir; karbon, fosfor, silisyum, kükürt ve mangan gibi elementleri içerir.

Kullanım formları:

Çelik

Pik demir

Dökme demir

Karbon çeliği

Dövülebilir dökme demir

Alaşımlı çelik

Demir piyasada saç, profil, putrel, çubuk ve çeşitli şekiller halinde bulunabilir. Türkiye’de orta ve büyük boy şirketlerde üretilir ve yarı mamül halde form verilmiş olarak metal işleme atölye ve tesislerine gönderilirler. Genel olarak düşük fiyatlı olan malzemenin saf halde mukavemeti çok da yüksek değildir; bu sebeple karbon ve diğer alaşım materyallerinin ilave edilmesiyle mukavemeti arttırılarak mühendislik uygulamaları için daha kullanışlı halde getirilir.

Kullanım alanları;

Yapı,İnşaat

Gemi

Otomotiv

Mobilya

Metal Malzemeler - Demir Metal Malzemeler - Demir Metal Malzemeler - Demir

 

Kaynak: https://www.nkfu.com/demir-nedir-demir-elementinin-ozellikleri/

Yayım tarihi
Malzemeler olarak sınıflandırılmış