Tag: demir malzeme

  • Metal Malzemeler – Demir (Fe)

    Metal Malzemeler – Demir (Fe)

      Demir Demir esasen kimyasal bir elementtir (periyodik tablodaki yeri VIII B grubu) ama doğada nadiren elementel (serbest) halde bulunur. Doğada rastlanan serbest demir kütleleri meteorlardan kaynaklanır. Yerkabuğunda alüminyumdan sonra en bol bulunan ikinci metaldir. Yerkabuğunun % 5’ini oluşturur. Dünyanın çekirdeğinin başlıca bileşeninin demir olduğu sanılır. Demir metali cevherlerden elde edilir, bunun için cevherdeki safsızlıklaın…