Tasarım Nedir? Tasarımcı Kimdir? Ne Eğitim Alır?

Tasarım Ne Demektir?

Son dönemlerde önemi iyice artan ve herkes tarafından önem verilmeye başlanan tasarım nedir ve ne gibi faydaları vardır sorularını soran kişilerin sayısı da artmıştır. Bir ürünün tamamının ya da bir parçasının şekil, çizgi, renk, doku, biçim, malzemenin süsle mesi ve esnekliği gibi insanların duyularını etkileyen ve duyular tarafından algılanabilen farklı unsur ya da özelliklerinin oluşturmuş olduğu görünüme tasarım denilmektedir.Bir nesnenin ya da planın inşa sürecinde mühendislik ve mimari çizimlerinin oluşturulmasına da tasarım denilmektedir. Hem isim hem de fiil olarak kullanabilen tasarlamak, yeni bir ürünün ya da objenin planlanarak geliştirilme sürecini anlatmaktadır. Bir yapının veya aygıtın temel kısımlarının kâğıt üstüne çizilmiş biçimi anlamına gelen tasarım, kendi içerisinde bir yapıya ve bu yapının arkasında bulunan planlamaya sahip olmaktadır.

Her sanatın temelinde tasarım olgusu yer almaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak olan yapının organizasyonu aşamasında her türlü faaliyeti içerisine almaktadır. Bir sorunun çözümünün geliştirilmesi için yapılan iyi bir plan ya da fikir olan tasarım, ilk olarak zihinde var olan bir fikir olmaktadır. Ancak zihindeki fikir biçim verme dinamiği de içermektedir. Oluşum süreci içerisinde de biçim kazanan bir nesne olarak somutlaştırılmaktadır.

Bütün tasarım olgusunda bir fikir ile o fikre göre biçimlendirilmiş olan bir nesne bulunmaktadır. Tasarım kavramı, bütün nesnelerin ve düşüncelerin insan tarafından oluşturulması olarak kullanılmaktadır. Farklı zamanlar ve farklı yerlerde olan farklı grupların içerisinde bulundukları kültürel grubun yapısına bağlı bir şekilde değişiklik gösteren tasarım, kültürlerin neleri sanat ya da tasarım olarak adlandırdığına ve hangi gelenekler ile tanımlandığına, o kültürün toplumsal yapılarına bağlıdır.

Geleceğe ve bununla beraber bir amaca yönelik sorun çözen ya da karar verme yaratıcısı olan tasarımlama, istenen ve arzu edilen hedefe yönelik planlama ile biçimlendirme eylemlerinin tamamı tasarım sürecine dâhil olmaktadır.

Bir ürünü ortaya koyabilmek için önemli bir etkendir. Ürünlerin tasarım aşaması insanların zihinlerinde gelişir ve daha sonra nesnel anlamda bir gerçeklik kazanır. Bu ürün ya da eser, tasarımlama aşamasından geçtikten sonra nesnellik kazanmaktadır.

Tasarım, yaratma olayı ile de örtüşen bir olgu olmaktadır. Yaratma ise genellikle insanların hazır olarak bulmuş olduğu varlığa kendi manevi varlıklarını katması anlamına gelmektedir. Ortaya koyulan ürünler; edebiyata bağlı, el becerisine bağlı ya da sanayisel ürünlere bağlı olabilir. Bununla beraber duyusal olan dünyaya duyguların ve düşüncelerin aktarılması ile de oluşturulabilmektedir.

Tasarımın temelini yaratıcılık oluşturmaktadır. Bir konuya farklı ve değişik görüş açılarından yaklaşılarak yeni önermelerde bulunmak tasarım ile mümkün olmaktadır. Tasarımın içeriğinde ise bireysel özgürlükler vardır. Yaşamı algılama ile aktarma yetisi, mevcut olan bilgi ile deneyimlerin yeninden sentezlenmesi ile oluşmaktadır.

Gözle görülen herhangi bir nesnenin planlanması ile yapılmış olan çizime tasarım denilmektedir. Her şey tasarlanabilmektedir. Mobilya, ev, bilgisayar, su şişesi, bardak, kola şişesi ve bunlara benzer her türlü örnek tasarlanabilmektedir.

Tasarım 3 farklı dala ayrılmaktadır. Endüstri tasarımı, üç boyutlu olan nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesi ile alakalıdır. Araç – gereçler, makineler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok farklı ürün endüstri tasarımı ile mümkündür.
Çevre tasarımında peyzaj, bina ve iç mekân tasarımları yapılmaktadır. Bu işlemler ile işlevsel, dayanıklı ve estetik tasarımlar yapılmaktadır. Grafik tasarımında ise okunan ya da izlenen görüntülerin tasarımı yapılmaktadır. Oldukça geniş bir çalışma alanını yansıtan grafik tasarımında kitaplar, afişler, uyarı ve bilgi işaretleri gibi birçok şey tasarlanabilir.
Sınırların kalkmış olduğu küresel rekabet ortamında, sektörel olarak faaliyetlerde bulunan diğer firmalar ile yarışta öne çıkmak isteyen, müşterilerinin beklentilerine tam olarak cevap vermek isteyen ve memnuniyeti en yüksek seviyeye çıkarmak isteyen kuruluşlar tasarımdan vazgeçememektedir.

Tasarımcının Tanımı

Sanat yapılarını yaratan kişiye sanatçı denilmektedir. Sanayi ürününü ya da teknik bir ürünü yaratan kişiye de tasarımcı denilmektedir. Tasarımın öneminin artması ile beraber, tasarımcı kimdir? Soruları da artmaktadır. Küresel rekabette öne çıkmak isteyen firmalar, en iyi tasarımcıyı bulmak istemektedir.

Sanatçı ile tasarımcı tam olarak aynı değildir. Sanatçı bir şey yaratırken tamamı ile özgürdür. Ancak piyasaya sürülecek olan bir ürünün tasarımcısı aynı şekilde özgür değildir. Tasarımcılar, yaratma eylemlerini üreticinin kendisinden istemiş olduğu koşullarda gerçekleştirmek zorundadır.

Tasarımcı tarafından belirli bir mesaj, belirlenen bir kitleye aktarılırken fiziksel, parasal ya da psikolojik sınırlamalar ile karşılaşmaktadır. Örnek verilecek olur ise, bir afiş tasarımında ekonomik nedenler ile sadece iki renk kullanılması istenebilir.
Tasarım belirli bir amaç için yapılan yaratıcı bir eylemdir. Belirlenen amaç doğrultusunda ise tasarımcı, düşünce, duygu ve hayal gücü ile farklı etkenleri ve çizgileri aktararak ürünü ortaya koymaktadır. Tasarımcının başarısı ise, sanatın kullanmış olduğu dilleri keşfederek öğrenmesi ve o bilgileri kendi amaçları doğrultusunda organize etmesine bağlıdır.

Tasarım Eğitimi

Tasarım ile beraber tasarımcı ne eğitim alır? Sorularını soran kişiler, en iyi eğitimi almak istemektedir. Tasarım eğitimi, bireylerin seçmiş oldukları sanat alanında gerekli olan eğitimi almalarını sağlayarak bilgi ile beceri kazanmalarını gerçekleştirir. Bu sayede yeni ve özgün tasarımlar ortaya koyulabilmesi ile ilgili alanda deneyim kazanmaları sağlanır.

Tasarımın her boyutu ile öğrenme ya da bilgi edinme temeline dayanmaktadır. Buna bağlı olarak tasarım eğitiminde öğrenme ile bilgi edinmenin sonu yoktur. Tasarımcı olan kişi sürekli araştırma yaparak kendini geliştirmek durumundadır. Tasarımcılar, almış oldukları eğitim ile kendi fikirlerini ve kendi yeteneklerini yaratıcı özellikleri ile birleştirerek eşsiz ürünler ortaya çıkarırlar.

Tasarım eğitimi, bulunan meslek grubu ile alakalı olarak teorik, teknik ve pratik uygulama üzerine olmaktadır. Öğrencilere özgün ve yaratıcı tasarımlar oluşturabileceği yetenekler kazandırılmaktadır. Gelişen teknolojiye göre gerekli olan en iyi eğitimler verilmektedir.