Metal Malzemeler – Çinko

Metal Malzemeler - Çinko

Çinko (Zn)

Çinko, periyodik tablonun geçiş metalleri II B grubunda yer alan, sık altıgen düzende kristal yapıya sahip, mavimsi açık gri renkte, düşük erime noktalı ve kırılgan bir metaldir. Yoğunluğu demirinkine yakındır, ancak alaşım elementlerinin eklenmesinden sonra bile pek kuvvetli bir metal sayılmaz. Oda sıcaklığında kırılgan olan malzeme; 100-150 °C sıcaklık aralığında şekillendirilebilir hale gelir. Daha yüksek sıcaklıklarda kristal yapısındaki değişmeler sebebiyle tekrar kırılganlaşır. Çinko; korozyon direnci oldukça yüksekken, kimyasal maddelere karşı direnci düşük olan bir metaldir.

Çinko dünyada yıllık kullanım miktarına bakıldığında; demir, alüminyum ve bakırdan sonra 4. sırada gelmektedir. Dünyadaki çinko rezervinin %23’ü korozyondan korumak amacıyla metallerin kaplanması (galvanizleme) işleminde harcanırken, %20’si ise bir bakır-çinko alaşımı olan pirinç üretiminde kullanılır. Metallerin kaplanmasında, kendisi aşınarak kapladığı metalleri korunması prensibinden faydalanılır. Çinkonun üçüncü büyük kullanım alanı ise kalıplara dökme suretiyle kullanılmasıdır. Bu işlemde erimiş metal, çelik bir kalıp içine basınçla püskürtülür, eriyik bu kalıp içinde hızla sertleşir ve kalıp açılarak dökümler hemen dışarı çıkarılır. Bu işlemle karmaşık parçaların hızlı üretimi sağlanır.

Kullanım alanları;

Otomotiv endüstrisi

Elektrikli araçlar

İmalat makineleri

Oyuncaklar

Şarj edilebilir piller

İnşaat sektörü (çatı, saçak, oluk vb.)

 

Metal Malzemeler - Çinkoa Metal Malzemeler - Çinko

http://forum.gidagundemi.com/cinko-zn-hakkinda-bilgiler-t9388.html

www.bilgiustam.com/cinko-nedir-etkileri-ve-genel-ozellikleri-nelerdir/