İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2014

basliyor_banner_949x361px_OK

Her sene düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları,bu senede tasarımcıların ilgi odağı olacağa benziyor.

Detaylı bilgiyi bilgi için bu sayfayı ve başvuru için bu sayfayı kullanabilirsiniz.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya – T.C. vatandaşı olmayan kişiler için – T.C. üniversitelerinin B  fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.

B) Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunlarına ve ETMK üyelerine açıktır.(görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

*Bu yıla mahsus olarak yarışmanın metalden mamul ürünler profesyonel kategorisi, profesyonel aşçıların katılımlarına açıktır.

C) Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. (görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

•          Yarışmanın grup profesyonel kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.

•          Yarışmanın grup öğrenci kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin C maddesindeki şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik fakültesi bölümleri lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

 

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yarışma,

 • METALDEN MAMUL ÜRÜNLER : “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları”
 • PLASTİKTEN MAMUL ÜRÜNLER : ”Rattan Desenli Ürün Setleri”
 • ELEKTRİKLİ KÜÇÜK ALETLER : “Çevre”
 • KONSEPT 2014 : “ Zeka Geliştiren Oyuncak Tasarımı”

olmak üzere toplam 4 ayrı kategoride katılıma açıktır.

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir. Her bir alt kategori  için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır.

Yarışma kategorilerinin temalarına ilişkin açıklamalar  aşağıda sunulmaktadır.

 

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi  : “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Tasarımı”

 

Metalden mamul ürünler kategorisinde bu yılın teması restoran, cafe ve otellere yönelik  “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Tasarımı” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda piyasada bulunan ürünlerin, sektörün ihtiyaçları ve kullanıcı deneyimleri açısından araştırılarak fiziki/dış görünümlerinin  yeniden tasarlanması beklenmektedir. Ayrıca kültürel veya işlevsel yönden inovatif ürün tasarımları ile de yarışmaya katılım gösterilebilir.

 

Tasarım önerisi  tek bir ürün olabileceği gibi,  birden fazla parçası olan bir ürün seti de olabilir. Tasarlanan ürünlerde gerekli olduğu durumlarda plastik, cam, porselen, tekstil gibi materyaller yan malzeme olarak kullanılabilir.

 

İstenen ürünlere yönelik örnekler aşağıdaki gibidir.

 

·      Endüstriyel Pişiriciler (fırınlar, ocaklar, tost ve ekmek kızartma makinaları vb…)*

·      Endüstriyel Soğutucular (buzdolapları, derin dondurucular vb …)*

·      Yardımcı Endüstriyel Mutfak Ekipmanları (dilimleyiciler, doğrayıcılar, kesiciler,

mikserler, hamur yoğurucular, el gereçleri, diğer hazırlık ekipmanları)

·      Endüstriyel Teşhir/Açık Büfe Üniteleri ve Masaüstü Servis Ekipmanları

 

*Kompleks tasarım önerilerinde iç aksama(mekanik aksam) ilişkin teknik çözümleme istenmemekle birlikte, tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir. (Gaz ve Elektrik gibi enerji kaynaklarına alternatif olarak sürdürülebilir enerji  kaynakları ile çalışan ürünlere yönelik tasarımlar önerilebilir)

 

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi  : “Rattan Desenli Ürün Setleri”

 

Plastikten mamul ürünler kategorisinde bu yılın teması “Rattan Desenli Ürün Setleri” olarak belirlenmiştir. Tasarlanacak Ürün Seti önerisiher biri  tek başına işlevi olan en az 5 farklı üründen oluşmalıdır.

 

Tasarlanan ürünlerin yüzeyinde Rattan Desen kullanılmalı ve kullanılan desen ayrıca tasarlanmalıdır.

 

Rattan desenin orjinalliği değerlendirmede önem taşıyacak olup , desen detaylarının  başvuru paftaları  içerisinde sunulması gerekmektedir.

 

Beklenen ürünlere yönelik örnekler aşağıdaki gibidir.

 

 • Mutfak ve Banyo Ürün Setleri (saklama kapları, çöp kutuları, çamaşırlıklar, sepet, bulaşıklık vb…)
 • Bahçe Mobilya ve Aksesuar Setleri (saksı, masa, koltuk, tabure, şezlong vb…)

 

Tasarlanan ürünlerde gerekli olduğu durumlarda, metal, cam, porselen, tekstil ürünleri gibi materyaller yan malzeme olarak kullanılabilir.

 

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi  : “ Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım”

 

Elektrikli Ürünler Kategorisinde bu yılın teması yaşam alanlarına  yönelik “Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım” olarak belirlenmiştir. Bu kategoride çevre dostu, geri dönüşüm, enerji tasarrufu, tekrar kullanım, atık azaltma, uzatılmış ürün ömrü, çevre duyarlılığı, temiz su, hava kalitesi, alternatif enerji kaynakları gibi “Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım” temasına farklı açılardan yaklaşan konular kapsamında elektrikli ürün tasarım önerileri beklenmektedir.

 

Tasarım önerilerinin mevcut teknolojiler ile üretilebilir olması beklenmektedir.

 

 

Konsept 2014 : “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı”

 

Konsept 2014 Kategorisinde bu yılın teması “ Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda zeka geliştiren, yaratıcılığı teşvik eden veya oynayan kişinin hızla tüketemeyeceği çoklu çözümler sunan oyuncak tasarımları beklenmektedir. Tasarım önerisinin hitap edeceği kitle için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Tasarım önerisinin ana malzemesi metal ya da plastik olması koşulu ile tekstil ürünleri, ekolojik malzemeler, vb. yan malzeme olarak kullanılabilir. Yarışmaya elektrikli oyuncak tasarımları ile de katılım gösterilebilir. Tasarlanan oyuncağa ilişkin ambalaj tasarım önerisinin de   başvuru kapsamında sunulması gerekmektedir.

ÖDÜLLER

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

Profesyonel Kategorisi

 • 1.’lik ödülü       :        15.000 TL
 • 2.’lik ödülü       :        10.000 TL
 • 3.’lük ödülü      :        7.000 TL

Mansiyon              :        4.000 TL

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

Öğrenci Kategorisi

 • 1.’lik ödülü       :        7.000 TL
 • 2.’lik ödülü       :        5.000 TL
 • 3.’lük ödülü      :        3.000 TL

Mansiyon              :        2.000 TL

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)  kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik  nihai kararı verecek merci T. C. Ekonomi Bakanlığıdır.

*Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

***Burstan faydalanacak öğrencilerden, İMMİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.

Üniversite Özel Ödülü

Yarışmayı kazanan öğrencilerin aldıkları dereceler ve üniversitelerin yarışmaya katılan öğrenci sayıları baz alınarak yapılan puanlama neticesinde  , toplamda en çok puanı alan üniversiteye “10.000 TL Değerinde Donanım Malzemesi” verilecektir.

Proje Son Teslim Tarihi : 7 Şubat 2014 Cuma saat 17:30

 

Kaynak ve Yazılar : immib.org.tr