Endüstriyel Tasarım Nedir?

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Nedir ?

Ya da bir diğer adıyla endüstriyel tasarım, öncelikli olarak hem tüketici ihtiyaç ve talepleri hem de üreticinin şartları göz önüne alınarak; bununla birlikte yaratıcılık, işlevsellik, ergonomi, teknik ve estetik özellikler, malzeme seçimi, üretim teknikleri ve maliyeti, ürünün pazardaki olası yeri gibi kriterler düşünülerek inovatif ürünlerin tasarlanması işidir. Endüstriyel tasarım kavramı sanayi devrimiyle ortaya çıkmıştır. Bu sebeple günümüzde yaygın olarak seri üretim ürünlerinin tasarımını ifade etmede kullanılmaktadır.

Ayrıca, Türk Patent Enstitüsü tarafından “Bir ürünün tümünün veya bir parçasının, veya ürün üzerindeki bir süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Günlük hayatta karşılaştığımız en basit objelerden, son teknoloji özelliklerle bezenmiş kompleks nesnelere kadar tasarlanan tüm ürünler endüstri ürünleri tasarımı mesleğinin ilgi alanına girmektedir.

#172793192 / gettyimages.com

 

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Ne İş Yapar ?

Endüstri ürünleri tasarımcısı, öncelikli olarak yeni bir ürünün tasarım projesini hazırlar. Bu proje kapsamında tasarlanacak ürün için bir tasarım süreci (timeline) oluşturur ve bu şekilde tasarımın gidişatı şekillenmeye başlar. Bu sürece göre tasarımcı; öncelikle tasarlanan yeni ürünün teknik çizimini yapar. Akabinde birden çok sayıda mokap oluşturur. Mokaplar arasından ürünün belirlenen son tasarımına en uygun olanını seçerek buna göre bir maket yapar. Yapılan maket baz alınarak gerçek ölçüler ve kullanılacak malzemelere karar verilmesiyle tasarımın son şeklini almış olan bir ürün örneği hazırlar. Bunlara ek olarak günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte tasarımcılar teknik çizimin yanında, gerek tasarım sürecinde, gerek de sürecin sonunda ürünün geliştirilmesi aşamasında 2 ve 3 boyutlu çizim programlarını da yaygın olarak kullanmaktadırlar.

ODTÜ’nün tanımına göre endüstri ürünleri tasarımcısı, ihtiyaçların belirlenmesine, belirlenen ihtiyaçların yeni ürünlere dönüşmesine ya da yapılacak değişikliklerle mevcut ürünlere yansımasına, ürünlerin kullanım ömrünü tamamladıktan sonra değerlendirmesine kadar birçok aşamaya katkıda bulunur. Tasarım sürecinde hem üretici kuruluşun üretim olanakları, maliyet, Pazar payı, hedef kitle gibi kaygılarını hem de kullanıcının kültürel değerlerini, estetik beğenisini, kullanım kolaylığı ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını gözetir.

#121793069 / gettyimages.com

 

Endüstri Ürünleri Tasarımcısının Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir ?

Endüstri ürünleri tasarımcıları; yaratıcı, daha önce tasarlanmamış objeleri zihinlerinde tasarlayabilen ve bunu azami ölçüler içinde de olsa çizime dökebilen, zihinlerinde tasarladıklarını ve/veya iki boyutlu çizimleri üç boyutlu objelere dönüştürebilecek algıya sahip, şekiller arasında ilişki kurabilen ve var olan ilişkileri çözümleyebilen, güzel sanatlarla ilgili, yeniliklere açık ve yenilikleri sürekli takip eden kişiler olmalıdır.

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Nedir?