DesignNext 2014 – Autodesk Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması

DesignNext 2014 Yarışması

Bu yıl ikincisi düzenlenen DesignNext yarışması Autodesk firması tarafından gerçekleştirilmektedir.Geleceğin profesyonelleri olan mimarlık, mühendislik ve tasarım öğrencilerinin, Autodesk çözümlerini kullanarak dijital tasarım yetkinliklerini geliştirmelerini ve daha iyi bir geleceğe ilişkin özgün tasarımlar üretmelerini teşvik etmek için oluşturulmuştur.

Yarışma “Mimari Tasarım” ve “Ürün Tasarımı” olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir. Bu yılki yarışmanın teması “Şehir içi engelsiz deniz yolculuğu” olarak belirlenmiştir.

Mimari Tasarım Kategorisi

 • Yarışmanın konusu, özellikleri ürün tasarımı kategorisinde tanımlanmış olan yolcu motorlarına yönelik bir “engelsiz” iskele tasarımıdır.
 • Proje sahil şeridinde 75m x 45m boyutlarında bir alan üzerinde kurgulanacaktır.
 • Coğrafi lokasyonun seçimi tasarımcıya bırakılmıştır.
 • Motorun iskeleye yanaşma şekli tasarımcıya bırakılmıştır.
 • Projede yer alması gereken minimum bileşenler: gişe, turnikeler, tuvaletler, bisiklet park alanı ve sosyal alandır.
 • İskele erişilebilirlik ilkelerine göre tasarlanmalı, engelli yolcuların güvenli ve bağımsız kullanımı dikkate alınmalıdır.
 • Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, günışığından ve güneş enerjisinden azami ölçüde yararlanılmalıdır.

Ürün Tasarımı Kategorisi

 • Yarışmanın konusu, şehir içi ulaşımına yönelik bir “engelsiz” deniz motoru tasarımıdır.
 • Motor 50 -70 arasında yolcu taşıyabilmelidir.
 • Motor 15m – 20m uzunlukta standart tekne veya katamaran tipinde tasarlanabilir.
 • Motor erişilebilirlik ilkelerine göre tasarlanmalı, engelli yolcuların güvenli ve bağımsız kullanımı dikkate alınmalıdır.
 • Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, güneş enerjisinden azami ölçüde yararlanılmalıdır.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Türkiye’deki üniversite ve dengi okullarda, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler.
 • Yarışmaya, kayıt tarihinde 18 yaşından büyük olan öğrenciler katılabilir.
 • Her takım iki öğrenci ve bir akademik danışmandan (öğretim elemanı) oluşacaktır.
 • Bir akademik danışman birden fazla takımda yer alabilir, ancak bir öğrenci sadece bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Her takım sadece bir kategoride yarışabilir ve sadece bir proje sunabilir.
 • Yarışmaya katılan projeler özgün ve daha önce başka bir yarışmaya katılmamış çalışmalar olmalıdır. Bu koşula uymayan projeler yarışma dışı bırakılırlar.
 • Kayıt için başvurular www.designnext.org sitesinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir. Son Başvuru Tarihi’ne kadar kayıt yapmayan takımlar yarışmaya katılamaz.