Automotive Design Education ”Vehicle Packaging”

 

Automotive Design ‘’Vehicle Packaging’’ eğitim programı, özünde endüstriyel tasarımcıları, otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu tasarımcılar olarak geliştirmeyi amaçlarken makine ve otomotiv mühendislerini de aynı platformda bir araya getirmek suretiyle disiplinler arası ilişkinin boyutlarını ortaya koymayı hedefler.

Araç paketleme metotları üzerinden özellikle bir otomobilin ne şekilde tasarlanacağını anlatan bu program, konuyu sosyokültürel ve ekonomik boyutlarıyla tarihçesi, sistem elemanlarının detaylı bir şekilde anlatımı, kullanılan malzeme ve üretim yöntemleri, teknoloji, güvenlik, standartlar ve ergonomi gibi tüm tarafları ile ele almaktadır.

Katılımcılar, program bitiminde kendi araçlarını tasarlayabilecek seviyeye geleceklerdir.

Program başta endüstriyel tasarımcılar olmak üzere otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren ve konuya ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlara açıktır. Program kontenjanı 15 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim süresi günde 5 saat olup toplam (40saat) 8 haftadır.

Eğitim yeri Sun Plaza, Maslak, Istanbul

 

Detaylı bilgi için: Facebook Etkinliği