“Türk Tasarım Danışma Konseyi” Ne Yapar?

Kısaca; Türk Tasarım Danışma Konseyi tasarım alanında Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması amacı ile kurulmuştur.

Konseyin yayımladığı Eylem Planını inceleyerek, çeşitli tasarım teşviklerine ulaşabilirsiniz. Tasarım ofisine sahipseniz %50’ye kadar devlet giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Tasarım ofisiniz yoksa KOSGEB destekleri ile tasarım ofisinizi açabilirsiniz.

desk-office-pen-ruler (1)

Türk Tasarım Danışma Konseyinin sitesinden alıntı;

Konseyin amacı Resmi Gazete’de “Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesine, uygulama altyapısı oluşturulmasına ve uygulanmasına ve bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılmasına, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesine, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanmasına ve “Türk Tasarımı” imajının yerleştirilmesine yönelik istişare niteliğinde kararlar almak ve önerilerde bulunmak amacıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi kurulmuştur.” şeklinde belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için:

Türk Tasarım Danışma Konseyi resmi web sitesi.