Mimarlık veya mimari; insanların barınma, çalışma, eğitim, spor, eğlence ve daha farklı birçok alanda yaşamsal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli fiziksel yapıları ve mekanları; kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, optimum fiziksel şartlar göz önüne alınarak, teknik ve estetik ilkeleri bir araya getirerek tasarlama ve inşa etme sanatıdır.

İnsanların barınma ihtiyaçlarını karşılayan basit ve/veya kompleks konut tiplerinden, saraylara, dini yapılardan, okullara, hastanelere kadar her türlü iç ve dış mekanın tasarım ve inşaası mimarlık mesleğinin kapsamı içinde yer alır.

 

Mimarlar ne iş yapar?

Mimarlar proje çizer. Bu proje yukarıda belirttiğimiz gibi mimarlık mesleğinin kapsadığı geniş yelpazedeki herhangi bir yapının projesi olabilir. Ayrıca, geliştirilen projenin şehir imar planına uygun olup olmadığını incelerler. Mimarlar, üniversite eğitimleri boyunca; bir yapının en doğru şekilde tasarlanabilmesi için gerekli tüm teknik çizimlerin üretilebilmesi için kapsamlı bir eğitim alırlar ve meslek hayatının önemli bir kısmında projelerinin teknik çizimlerini yaparlar. Mimarlar geliştirilen projelerin tamamlandığında nasıl gözükeceğinin daha net anlaşılmasını sağlayan maketler hazırlarlar. Mimarlar, yapımına başlanmış projelerin plana uygun ilerleyip ilerlemediğini denetlerler. Mimarlar, inşa edilecek yapının statik, elektrik ve tesisat ile ilgili işlemlerinin en doğru şekilde yürütülebilmesi için inşaat, elektrik ve makine mühendisleriyle ortak çalışırlar. Ayrıca mimarlar çoğunlukla geliştirilen proje kapsamında, mimarlıktan yola çıkarak gelişen ve günümüzde bağımsız disiplinler şeklinde kabul gören; iç mimari ve peyzaj mimarlığı alanlarında uzman iç mimarlar ve peyzaj mimarlarıyla da birlikte çalışırlar.

 

Mimarların sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Mimarlık resim sanatıyla karıştırılmamalıdır. Bu nedenle mimarlar yaygın inanışın aksine mükemmel el çizimine sahip olmak zorunda değildirler. Bunun yerine üç boyutlu düşünebilme algılarının gelişmiş olması ve el – göz koordinasyon yeteneğine sahip olmaları daha önemlidir. Mimarlar; üst düzey tasarım kabiliyetine sahip olmanın yanı sıra, yaratıcı, estetik görüş sahibi, yenilikçi, sanatsal ve teknolojik gelişmeleri takip eden, dikkatli ve titiz çalışan kimseler olmalıdırlar. Özgün projeler üretebilmelidirler. Mimarlar; geliştirdikleri projelerin konumlanacağı çevreye ve çevrenin tarihi/sosyokültürel/ekonomik koşullarına uygunluğuna önem vermelidirler.