ETMK – Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İstanbul Şubesi olarak sertifikalı ALIAS eğitim kursu kayıtlarımız başlamıştır. Ekim ayında başlayıp 2 ay sürecek ve Uğraş Akpınar tarafından verilecek olan eğitim 48 ders saatinden oluşmaktadır. Dersler maksimum on kişilik gruplar halinde verilecektir.

Autodesk Alias endüstriyel tasarım süreç ve aşamalarında, modelleme ve görselleştirme kabiliyeti son derece yüksek bir programdır. Özellikle Eskiz’den başlayıp mekanik parça tasarımı aşamasına kadar son derece verimli olması nedeniyle otomotiv tasarımı ve ürün tasarımı alanlarında etkin olarak kullanılmaktadır.

AUTODESK ALIAS Ders Programı

Ders süresi: 3 Saat
Oturum sayısı: 16
Ders Süresi Uygulama: 19 Saat
Ders Süresi Anlatım: 29 Saat
Toplam Ders Süresi: 48 Saat

1. Alias Arayüz’e Genel Bakış
o Arayüz’e genel bakış
o Proje çalışması nasıl başlatılır
o Move rotate scale komutları
o Snaplar ve pivot kullanımı
o Navigasyon Barları- Pan, Zoom, Orbit,
o Marking-menu kullanmı
o Hotkeys ve Araç menüleri
o Layer kullanımı – Layer Simetrisi – Layer Yönetimi

2. Curve Yaratma
o Temel Curve çizimleri
o CV’lere göre curve oluşturma
o Blend curve
o Curve manipilasyonları
o Cv Move Rotate Slide komutları
o Text hazırlama

3. Temel Yüzeyler
o Planar yüzeyler
o Sweep extrude yüzeyler
o Multi- Draft yüzeyler
o Bevel and Skin yüzeyler
o Revolve yüzeyler
o Mono-rail sweep yüzeyler
o Bi-rail sweep yüzeyler
o Tube Flange ikincil yüzeyler
o Tubular Offset yüzeyler
o Fillet Flange
o Basit fillet
o Freeform Blend yüzeyler

4. Yardımcı Modelleme Araçları
o History “araç kullanım geçmişi” kullanımı
o Obje Listesi
o Bilgi penceresi
o Modellemede Plan kullanımı

5. Modifikasyon Araçları
o Simetrik modelleme
o Yüzey ve Curve’lerin Extend edilmesi
o Curve Düzleştirme

6. Move, Scale, Flip, Rotate
o Geometrileri Hareket ettirme
o Düzenli Scale ve Düzensiz Scale
o Geometrileri Döndürme
o 3D Yerleştirme
o 3D Çoklu Kopyalama

7. Objelerin Edit Edilmesi
o Curve lerin karakterlerinin yükseltilmesi
o Yüzeylerin karakterlerinin yükseltilmesi
o Curve kesilmesi
o Yüzeylerin kesilmesi
o Yüzey ve Curve’lerin yönlerinin değiştirilmesi
o Kapalı obje yaratılması

8. Kesme ve Offset
o Objelerin Offsetlenmesi
o Curve Ve Yüzeylerin Arakesitlerinin oluşturulması
o Yüzey üzerinde curve oluşturma
o Kesme Pratikleri

9. Objelerin Kopyalarını Hazırlama
o Curve Çoklama
o Yüzey Çoklama
o Data Export etme
o Prototip datası hazırlama

10. Objelerin Birleştirilmesi Ayrılması
o Curve Birleştirme
o Yüzey Birleştirme
o İki Curve’ü Birleşip Tekleşmesi

11. Obje Değerlendirme Araçları
o Curve Değerlendirme
o Curve Ölçme
o Curve continuity
o Yüzey continuity
o İki Obje arası mesafe ölçümü

12. Model Görüntüleme
o Tam Renkli Görüntüleme
o Diagnostic Görüntüleme
o Yatay ve dikey görüntüleme

13. Çeşitli Objeler Üzerinden Uygulama ve Yorumlamalar

Eğitim Ücreti: 5.000TL Üyelerimiz ve Öğrencilere: 3.500TL

Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız.