Tag: tasarımcılara vergi muafiyeti

  • Tasarım Faaliyetlerine Vergi Muafiyeti Geliyor

    Tasarım Faaliyetlerine Vergi Muafiyeti Geliyor

    “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınması ve yerleşmesini sağlamayı amaçlayan ‘Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda, tasarım faaliyetleri, vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirildi. Vergi muafiyeti sağlanacak tasarım faaliyetleri 2015 sonuna kadar belirlenecek ve konuya ilişkin kanun taslağı hazırlanacak.